Gezelligheidsdag met Jongehondendag & Gezelligheidsdag keuring

De NCC organiseerd haar jaarlijkse Gezelligheidsdag op 15 september 2018 in Sportcentrum de Camp in Woudenberg.
Op deze dag nodigen wij iedereen uit die de liefde voor de chihuahua heeft om samen met ons een gezellige dag te houden.
Er is een Jongehondendag voor chihuahuas onder de 24 maanden met een stamboom, er is een gezelligheidskeuring voor alle chihuahuas met een ‘foutje’ en er is een gelegenheid om een behendigheids parcour te lopen met uw chihuahua.
Er zal een leuke competitie ontstaan wie de snelste chihuahua heeft. Natuurlijk zullen er leuke prijzen zijn voor de deelnemers en hun honden. Leuke kraampjes voor uw Chihuahuas en een super gelegenheid om kennis met onze fokkers te maken.
U bent van harte welkom op onze evenement.

Om in te schijven voor de Jonge honden keuring klik op deze link
http://www.nederlandsechihuahuaclub.nl/jhd2018/

 

Om in te schrijven voor de Gezelligheidskeuring klik op deze link
http://www.nederlandsechihuahuaclub.nl/ghd2018/

BAL 13 februari 2016

Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 13 februari 2016

Aanvang: 12:00 uur

Dogcenter Kerkwijk

Jan Stuversdreef 4
5315 NZ Kerkwijk

Vergeet u niet om uw lidmaatschapskaart mee te nemen?

Beste leden van de NCC,

Graag willen wij wat duidelijkheid geven, naar aanleiding van de vragen die we hebben ontvangen, over de vergadering van zaterdag 13 februari aanstaande. De BALV op zaterdag 13 februari is georganiseerd door het bestuur van de NCC. Aangezien het bestuur ten allen tijden een (B)ALV mag uitschrijven, is om deze reden de BALV van zaterdag 13 februari aanstaande vanzelfsprekend rechtsgeldig. De agendapunten die enkele leden hebben aangedragen, zijn uiteraard ook in onze agenda opgenomen.

Wij hopen daarom ook alle leden van harte te verwelkomen, op zaterdag 13 februari aanstaande om 12.00 uur, in het Dogcenter.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

NEK convenant

Beste Leden,

Zoals bij u bekend, is per 28 juni 2014 het verbod op fokken met Niet Erkende Kleuren door de leden van de Raad van Beheer opgeheven. Op 20 juni 2015 heeft er een nieuwe stemming plaats gevonden tijdens de AV van de Raad van Beheer. De wens van meerdere rasverenigingen, waaronder de Nederlandse Chihuahua Club, betreft het terug draaien van dit besluit. Helaas heeft de meerderheid van de stemmen geresulteerd in het handhaven van de opheffing van dit verbod.

Om zorg te dragen dat dit verbod niet geldt voor fokkers, welke lid zijn van de Nederlandse Chihuahua Club, dient er een convenant te worden aangevraagd. Wij stellen u hierbij op de hoogte dat het verzoek tot het afsluiten van een dergelijk convenant reeds eind april 2015 door het Bestuur is ingediend bij de Raad van Beheer.

In afwachting van de laatste Algemene Vergadering van de Raad van Beheer is dit verzoek aangehouden. Deze zal nu door de Raad van Beheer alsnog behandeld worden. Het Bestuur zal de Raad van Beheer verzoeken om het ingediende verzoek tot het afsluiten van een dergelijk convenant te behandelen.

Op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 20 juni jl. is door het Bestuur van de Raad van Beheer toegezegd dat de voorwaarden tot het afsluiten van een dergelijk convenant worden versoepeld. Tevens worden alle liggende aanvragen behandeld en worden eerdere afwijzingen opnieuw beoordeeld.

Voor de goede orde:

Binnen het fokreglement van de Nederlandse Chihuahua Club, vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 3 juni 2012 onder punt 4, lid 4.4 Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
– Merle.

Dit verbod was in overeenstemming (met het reeds vervallen) artikel VI.23A, lid 1 van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

Gezien bovenstaande regel is komen te vervallen, blijft het fokreglement van de Nederlandse Chihuahua Club van kracht. Om deze reden is er geen goedkeuring nodig van de Algemene Vergadering.


Wel is een dergelijk convenant van essentieel belang.

https://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/stamboom-aanvraag-procedure/verbod-fokken-met-niet-erkende-kleur-en-haarvarieteiten/

( Bron: http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews[backPid]=25&tx_ttnews[tt_news]=1868&cHash=da038268e00328bb26e958a45cf58bc9 )

Volgens de rasstandaard opgenomen binnen de FCI ( standaard No. 218/21.10.2009/GB ) is onder kleuren de uitzondering Merle opgenomen. Dit houdt in dat op de rashondententoonstellingen nog altijd de kleurschakering Merle als diskwalificerend zal worden gezien.

(Bron: www.nederlandsechihuahuaclub.nl/ncc-fci-rasstandaard-van-de-chihuahua)

Op de afgegeven stambomen door de Raad van Beheer zal nog steeds de rasstandaard leidend zijn. Dit houdt in, wanneer u honden kruist waarvan bij beide als kleur (variëteit) een variant van Merle hebben, dit vermeld zal worden op de stamboom afgegeven door de Raad van Beheer.

Indien en zodra de Raad van Beheer een dergelijk convenant afsluit met de Nederlandse Chihuahua Club, stellen wij u hiervan direct op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

Clubmatch in teken van sportiviteit

Clubmatch in teken van sportiviteit

Zondag 22 maart a.s. is het dan eindelijk zover: de 30e NCC Clubmatch gaat plaatsvinden! Meer dan honderd Chihuahua’s zullen “de strijd” met elkaar aangaan, maar natuurlijk altijd in een gezellige en sportieve clubsfeer.

Voor leden en liefhebbers
Alle exposanten op de Clubmatch zijn lid van de NCC. Bij de Kampioensclubmatch in november a.s. kunnen ook niet leden hun hondjes uitbrengen. Chihuahua liefhebbers zijn natuurlijk van harte welkom als toeschouwer bij de show in Beusichem. Hier vind je alle informatie over de locatie en de tijden. De entree voor bezoekers en hun eventuele hond is gratis.

Hond mag ook mee
Neemt u als exposant honden mee die niet zijn ingeschreven of komt u als bezoeker en wilt u uw hond meenemen? Vul dan de vaccinatieverklaring in en neem deze, samen met het dierenpaspoort mee!

International judges
De NCC heeft twee internationaal bekende keurmeesters kunnen vastleggen voor deze Clubmatch. Het zijn mrs. Sarah Griggs, die de langharen zal keuren en mrs. Louise Dee voor de kortharen. De dames komen voor moeilijke keuzes te staan als het gaat om het beoordelen van de beste en mooiste Chihuahua’s. Niet alleen bij de klassenwinnaars en voor de Best In Show Trofee, maar zeker ook bij het aanwijzen van de winnaars van de andere felbegeerde clubprijzen: de Ma Schoor Plaquette (beste zelfgefokte korthaar) en de John Mercy Trofee (beste zelfgefokte langhaar).

Aantal ingeschreven Chihuahua’s
Op veler verzoek hieronder een overzicht van de aantallen ingeschreven honden per klasse. Op de Clubmatch is natuurlijk een uitgebreide catalogus verkrijgbaar à €1,- bij het Secretariaat. Voor iedere exposant is één gratis catalogus beschikbaar.

Aantallen CM 150322Onze sponsors
De NCC Clubmatch wordt mede mogelijk gemaakt door onze fantastische sponsors. We bedanken hen zeer voor hun bijdrages!

Hoofdsponsor: Fokker Petfood. Stands- en naturasponsors: Plezier voor Honden, Pet Queen, Hondjekoek.nl en JOLIE CHOU. Showfoto’s kunt u laten maken bij de stand van Ilse van Gemert.

Inschrijfgeld al voldaan?
Een aantal exposanten heeft het inschrijfgeld voor de Clubmatch nog niet voldaan. Betaling ter plaatse is mogelijk, maar kost €10,- extra per hond! U kunt over een en ander ook contact opnemen met de penningmeester.

NCC bestuur weer op volle sterkte!

Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering op zondag 22 februari jl. in Zaltbommel, hebben de aanwezige leden het bestuur weer voltallig gemaakt. Zij verkozen met ruime meerderheid Jildes Weema en Jody van Langen tot bestuursleden. Daarnaast werd ook besloten het bestuur te verkleinen naar 5 leden in plaats van 7. Daardoor is het bestuur nu sinds lange tijd weer helemaal compleet.

Taakverdeling
In de komende weken zullen de taken in het bestuur onderling verdeeld worden. Ook wordt gekeken naar het starten met commissies, waar NCC leden in deel zullen nemen.

Evenementen
Al eerder is de Evenementen commissie (bestaande uit Henk Bonneveld en Lilian Noah) begonnen met het organiseren van de verschillende activiteiten, zoals de Clubmatch, Gezelligheidsdag en Jonge Hondendag. Kijk in de agenda voor een overzicht van alle NCC evenementen. Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op via evenementen@nederlandsechihuahuaclub.nl

Meer besluiten
Verder werd tijdens de vergadering onder meer nog gesproken over en besloten dat:

  • de eerste NCC fokgeschiktheidskeuring zal plaatsvinden tijdens de Jonge Hondendag op 30 augustus a.s.;
  • het Meutstege Protocol voor Patella Luxatie keuringen onveranderd wordt voorgezet, tot de nieuwe regelgeving van de Raad van Beheer van kracht wordt;
  • het voor de leden van de NCC verboden blijft te fokken met Merle;
  • het Bestuur in gesprek is met de Raad van Beheer over een convenant met betrekking tot het (niet) fokken met Niet Erkende Kleuren;
  • het Convenant Variëteitskruisingen ongewijzigd van kracht blijft, zolang de Raad van Beheer of de NCC het niet opzeggen.

Notulen van de vergadering
In het contactblad van april 2015 zullen de volledige notulen van de ALV worden opgenomen.

Volgende Algemene Ledenvergadering
Op zondag 14 juni a.s. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. Locatie Dogcenter in Kerkwijk, vanaf 13:00 uur.

Fotowedstrijd “Pasen”

Fotowedstrijd “Pasen”

De NCC organiseert een fotowedstrijd voor leden en niet-leden. Stuur uw leukste Chihuahua foto’s met het thema “Pasen” naar ons op en maak kans op een leuke prijs!

U kunt uw paasfoto’s tot en met 15 maart 2015 inzenden naar: redactie@nederlandsechihuahuaclub.nl.

Vergeet niet uw eigen gegevens in de mail te vermelden en natuurlijk wie de hond op de foto is en hoe/waar deze is genomen.

Er zijn een paar regels: er mag geen naam, reclame en/of kennel op de afbeelding staan. Daarnaast geeft u de NCC door het insturen toestemming om de ingezonden foto online te gebruiken en/of in het clubblad.

NCC wordt ‘digitaler’

NCC wordt ‘digitaler’

Het kan ook voor de NCC niet uitblijven. De kosten van drukwerk en verzending worden steeds hoger, terwijl het online verzenden van dit soort zaken een fractie daarvan kost. Ook geven veel leden aan dat zij informatie van de vereniging liever digitaal willen ontvangen.

Het Bestuur denkt na over de mogelijkheden om email en de website actiever te gaan inzetten voor de communicatie met de leden. Te denken valt aan het verzenden van uitnodigingen en het clubblad per email. Uiteraard zal de keuze daarvoor altijd aan de leden zelf gelaten worden.

Vooruitlopend op de ‘digitalisering’ beginnen we met het verzamelen van de mailadressen van de leden. Op dit moment beschikken we nog maar over zo’n 25%, terwijl 9 van de 10 mensen tegenwoordig een mailadres hebben.

Wilt u uw mailadres of een andere wijziging in uw gegevens aan ons laten weten, gebruik dan het wijzigingsformulier.

Bezwaarbrief fokken met merle

Het Bestuur heeft een brief met zwaarwegende bezwaren tegen het fokken met Merle gestuurd aan de Raad van Beheer. Hierover zal verder in gesprek worden gegaan. We gaan er vanuit dat een convenant ter vermijding van het fokken met niet erkende kleuren binnen het ras Chihuahua tijdig afgesproken kan worden.