Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2015

Het Bestuur nodigt u graag uit voor de ALV 2015, op zondag 22 februari 2015, vanaf 13:00 uur. Locatie: Dogcenter Zaltbommel, Jan Stuversdreef, 5315 NZ Kerkwijk

Agenda

 1. Opening
 2. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 14-06-2014 en
  BALV 30-11-2014
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Beroep tegen niet-toelating als lid mw. S. Schouten
 5. Beroep tegen niet-toelating als lid dhr. M. van Dongen
 6. Verkiezing nieuw reserve lid kascontrolecommissie
 7. Voorstel samenstelling Bestuur naar 5 leden ipv 7
 8. Bestuursverkiezing eventuele kandidaten
 9. Aanpassing Verenigingsfokreglement (VFR)
 10. Voorstel tot uitstel wijziging Reglement Klachtencommissie
 11. Voorstel gewijzigde voortzetting patella keuringen
 12. Voorstellen convenanten Varieteitskruisingen en kruisingen met niet gewenste kleuren
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Deze agenda kan nog nader worden aangevuld of aangepast tot en met 31 januari 2015.

Wij zoeken nog kandidaat bestuursleden! U kunt zichzelf opgeven met 10 steunbetuigingen en uw motivatie via secretaris@nederlandsechihuahuaclub.nl


Posted

in

by

Tags: