Patella Luxatie

Patella Luxatie

Vanaf 1 januari 2010 geldt de regel dat alle Chihuahua’s geboren na 1 januari 2010 (reuen en teven), waarmee gefokt gaat worden, getest moeten worden op Patella-Luxatie.
Zoals omschreven in het Verenigingsfokreglement, Artikel 4.3
Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

Patella Luxatie:
o Combinaties van lijders (graad 1 of hoger x graad 1 of hoger) zijn
niet toegestaan
o Chihuahua’s met patella luxatie graad 2, 3 of 4 zijn uitgesloten van de fokkerij

Dit houdt in dat de combinatie graad 1 alleen gecombineerd mag worden met een geheel vrije hond.

Na de dekking van Chihuahua’s geboren na 1 januari 2010 dient de eigenaar van de teef de uitslagen van het onderzoek van zowel de reu als de teef tot nader bericht naar de registerhouder van het bestuur van de NCC te sturen, tegelijk met de geboorte-aangifte. Let wel op: dit betekent dat de eigenaar van de teef verantwoordelijk is voor de registratie bij de registerhouder en dan ook vóór de dekking de gegevens van de reu op juistheid dient te controleren.

Per 1 augustus 2016 is het Patella Protocol van de Raad van beheer in werking getreden. Conform de afspraak tijdens de ALV van 12 juni jl. is het protocol van de Raad van Beheer altijd leidend.

Patella Protocol van de Raad van Beheer

De dierenartsen die in de lijst van de Raad van Beheer staan vermeld testen via het nieuw protocol van en de uitslagen worden direct in de database van de Raad van beheer verwerkt. Ook kunt u nog steeds kiezen om via Meutstege te laten testen, deze worden echter op dit moment nog niet standaard gekoppeld.

Daar wij voor openheid zijn, adviseren wij indien mogelijk te kiezen voor een van de dierenartsen uit deze lijst.