Disclaimer

De NCC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hyperlinks naar derden op deze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de hyperlinks of voor de informatie op de websites waar deze naar toe leiden.
Plaatsing van een links naar websites van derden betekent niet dat de NCC de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft. Verwijzingen zijn slechts bedoeld als hulp voor bezoekers en het wijzen op de mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Ook is de NCC niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor aan te kopen of aangekochte pups bij al dan niet aangesloten fokkers. Deze verantwoordelijkheden liggen bij de verkoper en koper. Als er sprake is van een geschil met een bij de NCC aangesloten lid, kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie deze is ook te bereiken via e-mail.

Het bestuur van de NCC heeft veel aandacht besteed aan de informatie op onze website. Toch kunnen wij eventuele onjuistheden niet voorkomen. De NCC aanvaardt ook daarvoor geen enkele aansprakelijkheid, noch voor schade of problemen als gevolg van daarvan, noch voor enige andere gevolgen.

Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen, dan kunt u deze aan ons doorgeven via redactie@nederlandsechihuahuaclub.nl.