Over de NCC

In 1972 werd door een aantal enthousiaste Chihuahua bezitters de Nederlandse Chihuahua Club opgericht. Het oprichtingscomité bestond uit de dames M. Goedhart, C.J.P. Kuif, L. Pourier, M. Schoor en de heer L. van Crooy.

Doel
Het doel van de vereniging is fokkers en liefhebbers van Chihuahua’s nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij voor het raszuiver fokken van dit ras in Nederland te bevorderen. De NCC wil dit bereiken door onder meer regelmatig bijeenkomsten van fokkers en liefhebbers te organiseren.

Clubmatch en Kampioens Clubmatch
Jaarlijks wordt de zogenaamde clubmatch gehouden, waar ieder lid van de NCC zijn of haar hond kan laten beoordelen op zijn exterieur en showkwaliteiten door een officieel erkende keurmeester. Voor velen en vooral voor fokkers is dit een jaarlijks hoogtepunt, omdat de door hun gefokte Chihuahua’s onderling worden vergeleken en individueel gekwalificeerd.

Ook ieder jaar wordt de Kampioens Clubmatch georganiseerd. Deze staat ook open voor niet NCC leden. Op deze show zijn tevens dubbele CAC punten te verdienen, waarmee een hond “Nederlands kampioen” kan worden.

Gezelligheidsdag
Op de gezelligheidsdag worden in informele sfeer onderlinge banden verstevigd en ervaringen uitgewisseld. Nieuwe gezichten worden verwelkomd en er is de mogelijkheid voor een gesprek met het bestuur en om met leden van de NCC kennis te maken. Vaak worden meegebrachte hondjes besproken door óf een erkend keurmeester óf een ter zake kundig lid. Ook andere al dan niet kynologische activiteiten zijn op deze dag aanwezig.

ALV
Op de Algemene Ledenvergadering wordt de gang van zaken van het afgelopen jaar met iedereen besproken, de samenstelling van het bestuur geregeld en plannen voor het komend jaar gemaakt. Leden kunnen tijdens de vergadering moties en amendementen indienen en het bestuur legt verantwoording af voor genomen besluiten en de financiële huishouding.

Contactblad
De leden ontvangen iedere twee maanden het contactblad -ook vaak clubblad genoemd- met daarin vaak bijdragen van de leden zelf, interessante artikelen en wetenswaardigheden op het gebied van het ras, officiële mededelingen en tentoonstellingsuitslagen.