Betaling lidmaatschap!!

Beste leden,

De contributie voor dit jaar is aangepast sinds de vergadering van 17 oktober 2023!

Het tarief voor dit jaar is 12,50

Wij verzoeken U vriendelijk het contributiebedrag binnen 14 dagen, na verkrijgen van uw lidmaatschapsnummer over te maken op onderstaand rekeningnummer:

Nederlandse Chihuahua Club

Rekening NL 52 INGB 0002 9076 29

Omschrijving: contributie 2024 onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur Nederlandse Chihuahua Club.