Aanmeldingsformulier lidmaatschap

U kunt zich aanmelden als aspirant-lid van de NCC, door het invullen van het onderstaande formulier. Alle informatie over de vereniging en de verschillende activiteiten kunt u vinden op de pagina ‘Over de NCC‘.

De contributie voor het lidmaatschap van de NCC in 2019 bedraagt:

Nederlandse leden:

Entreegeld €6,50 éénmalig
Gewoon lid €30,- per jaar
65+ of jeugdlid €20,- per jaar
Huisgenootlid €15,- per jaar
Extra abonnement clubblad €21,- per jaar
Digitaal clubblad – €7,50


Buitenlandse leden:

Entreegeld €6,50 éénmalig
Gewoon lid €35,- per jaar
65+ of jeugd lid €26,- per jaar
Huisgenootlid €15,- per jaar
Extra abonnement clubblad €27,- per jaar
Digitaal clubblad – €7,50

Heeft u nog vragen over de NCC, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met het secretariaat.