NEK convenant

Beste Leden,

Zoals bij u bekend, is per 28 juni 2014 het verbod op fokken met Niet Erkende Kleuren door de leden van de Raad van Beheer opgeheven. Op 20 juni 2015 heeft er een nieuwe stemming plaats gevonden tijdens de AV van de Raad van Beheer. De wens van meerdere rasverenigingen, waaronder de Nederlandse Chihuahua Club, betreft het terug draaien van dit besluit. Helaas heeft de meerderheid van de stemmen geresulteerd in het handhaven van de opheffing van dit verbod.

Om zorg te dragen dat dit verbod niet geldt voor fokkers, welke lid zijn van de Nederlandse Chihuahua Club, dient er een convenant te worden aangevraagd. Wij stellen u hierbij op de hoogte dat het verzoek tot het afsluiten van een dergelijk convenant reeds eind april 2015 door het Bestuur is ingediend bij de Raad van Beheer.

In afwachting van de laatste Algemene Vergadering van de Raad van Beheer is dit verzoek aangehouden. Deze zal nu door de Raad van Beheer alsnog behandeld worden. Het Bestuur zal de Raad van Beheer verzoeken om het ingediende verzoek tot het afsluiten van een dergelijk convenant te behandelen.

Op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 20 juni jl. is door het Bestuur van de Raad van Beheer toegezegd dat de voorwaarden tot het afsluiten van een dergelijk convenant worden versoepeld. Tevens worden alle liggende aanvragen behandeld en worden eerdere afwijzingen opnieuw beoordeeld.

Voor de goede orde:

Binnen het fokreglement van de Nederlandse Chihuahua Club, vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 3 juni 2012 onder punt 4, lid 4.4 Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
– Merle.

Dit verbod was in overeenstemming (met het reeds vervallen) artikel VI.23A, lid 1 van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

Gezien bovenstaande regel is komen te vervallen, blijft het fokreglement van de Nederlandse Chihuahua Club van kracht. Om deze reden is er geen goedkeuring nodig van de Algemene Vergadering.


Wel is een dergelijk convenant van essentieel belang.

https://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/stamboom-aanvraag-procedure/verbod-fokken-met-niet-erkende-kleur-en-haarvarieteiten/

( Bron: http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews[backPid]=25&tx_ttnews[tt_news]=1868&cHash=da038268e00328bb26e958a45cf58bc9 )

Volgens de rasstandaard opgenomen binnen de FCI ( standaard No. 218/21.10.2009/GB ) is onder kleuren de uitzondering Merle opgenomen. Dit houdt in dat op de rashondententoonstellingen nog altijd de kleurschakering Merle als diskwalificerend zal worden gezien.

(Bron: www.nederlandsechihuahuaclub.nl/ncc-fci-rasstandaard-van-de-chihuahua)

Op de afgegeven stambomen door de Raad van Beheer zal nog steeds de rasstandaard leidend zijn. Dit houdt in, wanneer u honden kruist waarvan bij beide als kleur (variëteit) een variant van Merle hebben, dit vermeld zal worden op de stamboom afgegeven door de Raad van Beheer.

Indien en zodra de Raad van Beheer een dergelijk convenant afsluit met de Nederlandse Chihuahua Club, stellen wij u hiervan direct op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 


Posted

in

,

by

Tags: