Nederlandse Chihuahua Club hanteert duidelijk fokbeleid

In reactie op de publicatie artikel ‘Onderzoek: meer ziektes bij rashonden dan bij bastaards’ van Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken

PERSBERICHT
27 mei 2014

Incidentie onderzoek ministerie: Nederlandse Chihuahua Club hanteert duidelijk fokbeleid.

Het ministerie van Economische zaken is in juni 2013 een onderzoek gestart naar de gezondheidsproblemen van o.a. de Chihuahua. Op basis hiervan kan een gericht fokbeleid worden ontwikkeld. Hedendaags heeft de Nederlandse Chihuahua Club (NCC) al een verenigingsfokreglement waarin de gezondheid van de Chihuahua voorop staat.
Uit het incidentie onderzoek blijkt dat het beeld van de Chihuahua voornamelijk wordt bepaald door dieren zonder stamboom, deze dieren vormen 93,6% van de onderzoeksgroep. Het aantal Chihuahua’s met stamboom in de studie is te klein om cumulatieve incidentiegetallen van rashonden met en zonder stamboom onderling en ten opzichte van kruisingen te kunnen vergelijken.

Van de onderzochte Chihuahua’s heeft 19,05% een aandoening. De meest voorkomende aandoening is patella luxatie. De enige methode om aan dit probleem iets te doen, is de keuze van ouderdieren op basis van fenotype. Dit wordt bepaald door een specialist orthopedie aan de hand van een diagnostisch protocol. Leden van de NCC zijn verplicht hun fokdieren geboren na 1 januari 2010 op deze wijze te testen op patella luxatie. Verder mag er sinds 2014 uitsluitend gefokt worden met vrije dieren in combinatie met dieren met maximaal patella luxatie graad 1.
Om aandoeningen verder terug te dringen, is het belangrijk de genenpoel zo breed mogelijk te houden. De NCC staat in het verenigingsfokreglement een maximaal aantal dekkingen per jaar toe aan dekreuen. Daarnaast worden er variëteitkruisingen gehanteerd waardoor de langhaar Chihuahua met de korthaar Chihuahua kan worden gecombineerd.

Met o.a. het patella luxatie beleid en het verbreden van de genenpoel, streeft de NCC naar gezonde Chihuahua’s. Het verenigingsfokreglement is hier te vinden.

© Nederlandse Chihuahua Club – www.nederlandsechihuahuaclub.nl


Posted

in

by

Tags: