NCC bestuur weer op volle sterkte!

Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering op zondag 22 februari jl. in Zaltbommel, hebben de aanwezige leden het bestuur weer voltallig gemaakt. Zij verkozen met ruime meerderheid Jildes Weema en Jody van Langen tot bestuursleden. Daarnaast werd ook besloten het bestuur te verkleinen naar 5 leden in plaats van 7. Daardoor is het bestuur nu sinds lange tijd weer helemaal compleet.

Taakverdeling
In de komende weken zullen de taken in het bestuur onderling verdeeld worden. Ook wordt gekeken naar het starten met commissies, waar NCC leden in deel zullen nemen.

Evenementen
Al eerder is de Evenementen commissie (bestaande uit Henk Bonneveld en Lilian Noah) begonnen met het organiseren van de verschillende activiteiten, zoals de Clubmatch, Gezelligheidsdag en Jonge Hondendag. Kijk in de agenda voor een overzicht van alle NCC evenementen. Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op via evenementen@nederlandsechihuahuaclub.nl

Meer besluiten
Verder werd tijdens de vergadering onder meer nog gesproken over en besloten dat:

  • de eerste NCC fokgeschiktheidskeuring zal plaatsvinden tijdens de Jonge Hondendag op 30 augustus a.s.;
  • het Meutstege Protocol voor Patella Luxatie keuringen onveranderd wordt voorgezet, tot de nieuwe regelgeving van de Raad van Beheer van kracht wordt;
  • het voor de leden van de NCC verboden blijft te fokken met Merle;
  • het Bestuur in gesprek is met de Raad van Beheer over een convenant met betrekking tot het (niet) fokken met Niet Erkende Kleuren;
  • het Convenant Variëteitskruisingen ongewijzigd van kracht blijft, zolang de Raad van Beheer of de NCC het niet opzeggen.

Notulen van de vergadering
In het contactblad van april 2015 zullen de volledige notulen van de ALV worden opgenomen.

Volgende Algemene Ledenvergadering
Op zondag 14 juni a.s. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. Locatie Dogcenter in Kerkwijk, vanaf 13:00 uur.


Posted

in

, ,

by

Tags: