Geboorteaangifte

Geboorteaangifte

Aan alle leden van de NCC,

 

Op de ALV van 11 juni 2017 is besloten, dat wij voortaan gaan werken met een geboorteaangifte. Hiermee is de oude regeling van de dek-aangifte komen te vervallen.

 

De nieuwe regeling houdt in dat er binnen 3 weken na de geboorte van de pups, er bij de NCC geboorteaangifte word gedaan d.m.v. het insturen van het geboorteaangifte formulier (zie bijlage op de des betreffende pagina).
De fokker kan hierop aangeven, of het bestuur mogelijke pup kopers mag doorverwijzen naar de fokker. Om zo liefhebbers en geïnteresseerden met onze leden in contact te brengen.
De fokker verklaart dat hij/zij fokt volgens het fokreglement en regels d.m.v. het plaatsen van een handtekening.  Er hoeft dus geen patella luxatie uitslag meer bijgevoegd te worden omdat de Patella Luxatie onderzoek uitslagen worden geregistreerd bij de Raad van Beheer. Wel dient er een kopie van een show uitslag van beide ouderdieren, met minimaal de behaalde kwalificatie ZG, mee gezonden te worden. Dit geldt voor ouderdieren geboren op of na 1 januari 2015.

Wij menen dat het geboorte aangifte formulier voor de fokkers (en dus ook de gelegenheidsfokker die éénmalig een nestje fokt) eenvoudig en laagdrempelig is,
De NCC staat voor behoud en verbetering van ons geliefde ras.

De geboorte aangifte is dus niet vrijblijvend maar verplicht.

Het bestuur van de NCC ontvangt een lijst van de Raad van Beheer met alle met FCI stamboom gefokte chihuahua’s.
Wij kunnen dus met zekerheid stellen dat vele van onze leden, oude en nieuwe regels niet hebben nageleefd. Terwijl men wel adverteert in het NCC contactblad en op de NCC website d.m.v. een kennelvermelding en daarmee beweert c.q. aangeeft zich aan de regels te houden.

 

Het bestuur van de NCC wil uiteraard voor de fokkers binnen onze ledengroep garant staan en deze promoten en is daarom genoodzaakt en voornemens, bij het niet naleven van de regels, de  kennel vermelding van de betreffende fokker(s), van de NCC website te verwijderen.  Wij verzoeken alle NCC fokkers daarom dringend geboorte aangifte te doen (ook met terugwerkende kracht) van alle pups geboren op /of na 1 januari 2018.

 

Op de website van de NCC  kunt u het geboorteaangifte formulier downloaden. Deze kan ook opgevraagd worden bij het secretariaat.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NCC

33ste Clubmatch

Beste leden en liefhebbers,

De NCC clubmatch as zondag 25/3 begint om 11 uur!!!

(Let op de zomertijd: zaterdag op zondag gaat de klok 1 uur vooruit)

 

Korthaar CM NCC Langhaar
Reu Teef 25-mrt-18 Reu Teef
Jongste Puppy 1 2
Puppy 1 1
1 2 Jeugd 3 2
1 Tussen 1
3 Fokker 3
1 2 Open 2 1
Kampioen
1 Veteraan 1 2
fokgeschiktheid
2 9 11 9 31 totaal
Inschrijvingen Clubmatch is Open!!!

Inschrijvingen Clubmatch is Open!!!

Beste Leden van de Nederlandse Chihuahua Club,

Onze jaarlijkse Clubmatch komt er weer aan, op 25 maart 2018 houd de NCC haar 33e Clubmatch in Kerkwijk

U kunt online onder deze link http://www.nederlandsechihuahuaclub.nl/cm2018/ uw honden inschrijven.

Dit jaar hebben wij een gezelschapgroep specialist uitgenodigd Mevrouw Jose Zijlmans uit Nederland, Jose is al actief in de hondenwereld van af ongeveer de jaren 80. Haar passie voor de gezelschapras is hoog en de liefde die zij heeft ontwikkeld voor onze ras is ook erg begaand. Dit is ook de reden dat wij haar willen uitnodigen voor onze clubmatch.

Op de clubmatch word ook speciaal aandacht aan onze clubprijzen geschonken, Ma Schoor plaquette en de John Mercy trophee voor beste zelf gefokte korthaar en langhaar chihuahua.

Wij zien graag uw inschrijvingen te gemoed.

Kampioensclubmatch Gesloten

Wij zijn de sluitingsdatum van de kampioensclubmatch gepasseerd en we hebben een prachtig aantal inschrijvingen binnen gekregen. Wij zijn hard bezig met alle voorbereidingen achter de schermen om voor jullie een mooie show te brengen.

Hier zijn voor jullie de aantallen die ingeschreven zijn en eer deze dagen krijgen jullie de entree bewijzen binnen via de mail.

 

Kampioensclubmatch

Kampioensclubmatch

17 september 2017 houdt de Nederlandse Chihuahua Club haar jaarlijkse Kampioensclubmatch in Wijchen!!!
Dit jaar hebben we een zeer bekende Chihuahua keurmeester Francesco Conchetti uit Italie weten te bemachtigen.
Met voldoende inschrijvingen per variateit word er een dubbele CAC toegekend.
Zowel leden als niet leden mogen inschrijven mits met fci stamboom.

De zaterdag 16 september houdt Francesco een Chihuahua Seminar wat erg interesant is. Als u inschrijf in de kampioensclubmatch krijgt u korting op deze seminar!!!

Ik hoop u alle te zien bij ons speciale evenement

online inschrijven

Aanmelding KCM 2017

De NCC gezelligheidsdag / jongen honden dag was een succes.

De NCC gezelligheidsdag / jongen honden dag was een succes.

De NCC gezelligheidsdag / jongen honden dag was een succes. Een gezellige sfeer en een goede opkomst.
Wij willen de keurmeester dhr. Hildeward Hoenkerken, Anita v.d. Broek en alle standhouders bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag.
Ook bedanken wij de sponsoren voor de leuke prijzen voor de loterij en Linda Krefeld voor de hulp t.a.v. het regelen / benaderen van de standhouders.
Wellicht niet gebruikelijk maar bij deze ook een dikke pluim voor ons bestuurslid Kristy Leest die deze dag met heel veel inzet, tijd en energie georganiseerd heeft.
Foto’s van deze dag volgen uiteraard z.s.m.

Op naar het volgende evenement:
Seminar van dhr. F. Cochetti op 16/9/2017
en de NCC KCM op 17/9/2017.
Voor beide dagen kunt u zich al inschrijven via onze website.

BALV 26 augustus 2016

Beste leden van de NCC,De leden zijn de onduidelijkheid, tegenwerking en onrust binnen de NCC zat.

Om deze reden en mede op advies van de KVK heeft een groep leden mw. van Langen en mw. van Katwijk d.m.v. een motie/brief verzocht een ALV te organiseren.

Dit omdat zij de besluiten van de eerdere ALV’s omtrent hun ontslag negeren en niet willen accepteren.
Mw. van Langen en mw. van Katwijk hebben aangegeven hier geen gehoor aan te kunnen geven, waardoor de leden zelf een BALV uitgeroepen hebben. Eén en ander geheel conform de statuten.

De impasse moet doorbroken worden omdat het besturen praktisch onmogelijk gemaakt wordt en de leden hier de dupe van worden.

De KVK accepteert het in en uitschrijven van bestuurders in het register alleen als alle bestuurders hiervoor tekenen. Gezien mw. van Langen en mw. van Katwijk hun ontslag door de ALV (de leden) niet accepteren, blijkt dit geen optie.
De KVK biedt en tevens adviseert een andere optie. Te weten:
Het organiseren van een ALV in het bijzijn en onder toezicht van een notaris. De notaris zal de op de BALV van 26/8 a.s. door de leden ontslagen en gekozen bestuurders officieel registeren d.m.v. een proces verbaal en deze indienen bij de KVK, zodat eindelijk en officieel de op en door de ALV ontslagen bestuurders uitgeschreven en de nieuwe bestuurders in het KVK register ingeschreven worden.

Het is te bizar voor woorden dat dit noodzakelijk moet zijn en begrijpen dat de leden inmiddels vergadering moe zijn. We willen heel duidelijk stellen dat dit echt het eindstation is.

Wij vragen u dan ook nog éénmaal uw belangrijke stem uit te komen brengen op de BALV van vrijdag 26/8/16 aanvang 19.30 uur te Dogcenter te Kerkwijk, waarvoor u allen (de leden) reeds een uitnodiging en agenda heeft ontvangen.

Uw stem is heel belangrijk.

De vereniging NCC is van en voor de leden. Met als doel de NCC weer op de kaart te gaan zetten als een gezellige vereniging voor fokkers en liefhebbers die zich geheel kan gaan richten op ons geliefde ras “de chihuahua”

 

Voorgang NCC

Beste leden van de Nederlandse Chihuahua Club,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de vereniging.

Zoals u weet weigert Mw. van Langen de ontzetting uit het lidmaatschap en haar ontslag als voorzitter te accepteren.
Zij heeft samen met, het op en door de BALV van 12 maart 2016 ontslagen bestuurslid, Mw van Katwijk de rekeningen van de NCC toegeëigend. Hierdoor kan het, door u meerdere malen gekozen bestuur, het Clubblad niet laten drukken en verzenden. Tevens zal de Jonge Honden Dag mogelijk geannuleerd moeten worden, tenzij wij voortijdig weer de beschikking over de rekeningen krijgen.

Wij zien ons genoodzaakt om namens de leden van de NCC alle betrokken personen welke ons inziens onrechtmatig handelen, persoonlijk aansprakelijk te stellen. Ten tijde van het plaatsen van dit bericht zijn Mw. van Katwijk en Mw. van Langen reeds hierover aangeschreven per e-mail en tevens per aangetekend schrijven.

Wij houden u bij enige vorm van nieuwe informatie dan wel verandering in deze kwestie natuurlijk op de hoogte.

Wij betreuren het feit dat wederom de vereniging ernstig geschaad wordt en de leden op dit moment het informatieve Clubblad wordt ontzegd en ook naar alle waarschijnlijkheid een gezellig en sportief evenement (de JHD) ontnomen gaat worden.

De Kamer van Koophandel heeft het bezwaar van Mw. J. van Langen, betreft haar uitschrijving uit het register van de KvK, om onbegrijpelijke redenen gegrond verklaard. Wat als consequentie heeft dat zij administratief weer ingeschreven is in het register van de KvK. De KvK geeft aan dat de procedure van zuiver administratieve aard is.

“De KvK is geen civiele rechter en het register is niet constitutief.”

Kortom de KvK geeft een administratief oordeel maar geen vonnis. Daartoe is alleen de rechter bevoegd.
Per slot van rekening heeft de KvK geen enkele zeggenschap in onze vereniging en kunnen alleen de leden (ALV) bestuursleden aannemen en ontslaan.
Hier zijn de leden tijdens de door het rechtmatige bestuur gehouden verplichte jaarlijkse ALV van 12 juni jl. uitgebreid over geïnformeerd.

 

Het Bestuur

De ClubMatch van 3 april a.s. gaat door zoals gepland!

Er is een groepje mensen dat zich uitgeeft als bestuur van de NCC. Dat groepje wordt aangevoerd door mw. J. van Langen, iemand die nota bene geroyeerd is als lid van de NCC. Om aan alle onduidelijkheid naar de leden, belanghebbenden en relaties toe een einde te maken, heeft op 12 maart jl. een druk bezochte ALV van de NCC plaatsgevonden. Waarin de volgende besluiten zijn genomen:

1. Het bestuur van de NCC bestaat uit Mw. A.S. Nobel, mw. D. Nijenhuis- de Caluwe  en mw. P. Leferink. Hun ontslag – voor zover dat al geldig was – werd ingetrokken en zij zijn met algemene stemmen (her)benoemd als bestuurslid van de NCC. De op de ALV aanwezige (32) leden spraken unaniem uit met deze drie bestuursleden door te willen.

2. Mw. L.M. van Katwijk werd door de ALV op 12 maart jl. als bestuurslid ontslagen. Voor zover mw. B. Kasius, mw.  R. Borsten en dhr. R. Verdonschot op 14 februari 2016 al rechtmatig benoemd zouden zijn, heeft de ALV op 12 maart 2016, met unanieme schriftelijke stemming, deze benoeming ongedaan gemaakt, door hen te ontslaan als bestuurslid.

Mw. L.M. van Katwijk, mw. B. Kasius, mw. R. Borsten en dhr. R. Verdonschot zijn door het bestuur inmiddels per aangetekend schrijven (en per reguliere post) geïnformeerd over de besluiten, die de ALV op 12 maart jl., jegens hen heeft genomen.

Het zich vanaf heden – c.q. na ontvangst van de ontslagbrief – nog voordoen als bestuurslid van de NCC door Mw. L.M. van Katwijk, mw. B. Kasius, mw.  R. Borsten en dhr. R. Verdonschot is onrechtmatig (en dat geldt uiteraard al veel langer voor mw. J. van Langen, die immers geen lid meer van de NCC is.) Verdere pogingen van dit groepje om de vereniging  in diskrediet te brengen, door zich uit te geven als bestuurslid van de NCC, zal juridische consequenties hebben. Waaronder in elk geval ook begrepen moet worden dat terzake een klacht bij het Tuchtcollege voor de Kynologie ingediend zal worden.

In de richting van leden, belanghebbenden en relaties wijst het bestuur er wellicht ten overvloede nog op, dat alleen informatie van de zijde van Mw. A.S. Nobel, mw. D. Nijenhuis- de Caluwe  en mw. P. Leferink beschouwd kan worden als zijnde afkomstig van het bestuur van de NCC. Dat geldt natuurlijk ook voor informatie te vinden op de officiële website van de NCC: www.nederlandsechihuahuaclub.nl

Een en ander betekent dat de clubmatch en fokgeschiktheidskeuring op 3 april a.s. gewoon doorgang zal vinden.

Het bestuur van de NCC

Alana Nobel
Diana Nijenhuis- de Caluwe
Patricia Leferink