Kampioensclubmatch Gesloten

Wij zijn de sluitingsdatum van de kampioensclubmatch gepasseerd en we hebben een prachtig aantal inschrijvingen binnen gekregen. Wij zijn hard bezig met alle voorbereidingen achter de schermen om voor jullie een mooie show te brengen.

Hier zijn voor jullie de aantallen die ingeschreven zijn en eer deze dagen krijgen jullie de entree bewijzen binnen via de mail.

 

Kampioensclubmatch

Kampioensclubmatch

17 september 2017 houdt de Nederlandse Chihuahua Club haar jaarlijkse Kampioensclubmatch in Wijchen!!!
Dit jaar hebben we een zeer bekende Chihuahua keurmeester Francesco Conchetti uit Italie weten te bemachtigen.
Met voldoende inschrijvingen per variateit word er een dubbele CAC toegekend.
Zowel leden als niet leden mogen inschrijven mits met fci stamboom.

De zaterdag 16 september houdt Francesco een Chihuahua Seminar wat erg interesant is. Als u inschrijf in de kampioensclubmatch krijgt u korting op deze seminar!!!

Ik hoop u alle te zien bij ons speciale evenement

online inschrijven

Aanmelding KCM 2017

De NCC gezelligheidsdag / jongen honden dag was een succes.

De NCC gezelligheidsdag / jongen honden dag was een succes.

De NCC gezelligheidsdag / jongen honden dag was een succes. Een gezellige sfeer en een goede opkomst.
Wij willen de keurmeester dhr. Hildeward Hoenkerken, Anita v.d. Broek en alle standhouders bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag.
Ook bedanken wij de sponsoren voor de leuke prijzen voor de loterij en Linda Krefeld voor de hulp t.a.v. het regelen / benaderen van de standhouders.
Wellicht niet gebruikelijk maar bij deze ook een dikke pluim voor ons bestuurslid Kristy Leest die deze dag met heel veel inzet, tijd en energie georganiseerd heeft.
Foto’s van deze dag volgen uiteraard z.s.m.

Op naar het volgende evenement:
Seminar van dhr. F. Cochetti op 16/9/2017
en de NCC KCM op 17/9/2017.
Voor beide dagen kunt u zich al inschrijven via onze website.

BALV 26 augustus 2016

Beste leden van de NCC,De leden zijn de onduidelijkheid, tegenwerking en onrust binnen de NCC zat.

Om deze reden en mede op advies van de KVK heeft een groep leden mw. van Langen en mw. van Katwijk d.m.v. een motie/brief verzocht een ALV te organiseren.

Dit omdat zij de besluiten van de eerdere ALV’s omtrent hun ontslag negeren en niet willen accepteren.
Mw. van Langen en mw. van Katwijk hebben aangegeven hier geen gehoor aan te kunnen geven, waardoor de leden zelf een BALV uitgeroepen hebben. Eén en ander geheel conform de statuten.

De impasse moet doorbroken worden omdat het besturen praktisch onmogelijk gemaakt wordt en de leden hier de dupe van worden.

De KVK accepteert het in en uitschrijven van bestuurders in het register alleen als alle bestuurders hiervoor tekenen. Gezien mw. van Langen en mw. van Katwijk hun ontslag door de ALV (de leden) niet accepteren, blijkt dit geen optie.
De KVK biedt en tevens adviseert een andere optie. Te weten:
Het organiseren van een ALV in het bijzijn en onder toezicht van een notaris. De notaris zal de op de BALV van 26/8 a.s. door de leden ontslagen en gekozen bestuurders officieel registeren d.m.v. een proces verbaal en deze indienen bij de KVK, zodat eindelijk en officieel de op en door de ALV ontslagen bestuurders uitgeschreven en de nieuwe bestuurders in het KVK register ingeschreven worden.

Het is te bizar voor woorden dat dit noodzakelijk moet zijn en begrijpen dat de leden inmiddels vergadering moe zijn. We willen heel duidelijk stellen dat dit echt het eindstation is.

Wij vragen u dan ook nog éénmaal uw belangrijke stem uit te komen brengen op de BALV van vrijdag 26/8/16 aanvang 19.30 uur te Dogcenter te Kerkwijk, waarvoor u allen (de leden) reeds een uitnodiging en agenda heeft ontvangen.

Uw stem is heel belangrijk.

De vereniging NCC is van en voor de leden. Met als doel de NCC weer op de kaart te gaan zetten als een gezellige vereniging voor fokkers en liefhebbers die zich geheel kan gaan richten op ons geliefde ras “de chihuahua”

 

Voorgang NCC

Beste leden van de Nederlandse Chihuahua Club,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de vereniging.

Zoals u weet weigert Mw. van Langen de ontzetting uit het lidmaatschap en haar ontslag als voorzitter te accepteren.
Zij heeft samen met, het op en door de BALV van 12 maart 2016 ontslagen bestuurslid, Mw van Katwijk de rekeningen van de NCC toegeëigend. Hierdoor kan het, door u meerdere malen gekozen bestuur, het Clubblad niet laten drukken en verzenden. Tevens zal de Jonge Honden Dag mogelijk geannuleerd moeten worden, tenzij wij voortijdig weer de beschikking over de rekeningen krijgen.

Wij zien ons genoodzaakt om namens de leden van de NCC alle betrokken personen welke ons inziens onrechtmatig handelen, persoonlijk aansprakelijk te stellen. Ten tijde van het plaatsen van dit bericht zijn Mw. van Katwijk en Mw. van Langen reeds hierover aangeschreven per e-mail en tevens per aangetekend schrijven.

Wij houden u bij enige vorm van nieuwe informatie dan wel verandering in deze kwestie natuurlijk op de hoogte.

Wij betreuren het feit dat wederom de vereniging ernstig geschaad wordt en de leden op dit moment het informatieve Clubblad wordt ontzegd en ook naar alle waarschijnlijkheid een gezellig en sportief evenement (de JHD) ontnomen gaat worden.

De Kamer van Koophandel heeft het bezwaar van Mw. J. van Langen, betreft haar uitschrijving uit het register van de KvK, om onbegrijpelijke redenen gegrond verklaard. Wat als consequentie heeft dat zij administratief weer ingeschreven is in het register van de KvK. De KvK geeft aan dat de procedure van zuiver administratieve aard is.

“De KvK is geen civiele rechter en het register is niet constitutief.”

Kortom de KvK geeft een administratief oordeel maar geen vonnis. Daartoe is alleen de rechter bevoegd.
Per slot van rekening heeft de KvK geen enkele zeggenschap in onze vereniging en kunnen alleen de leden (ALV) bestuursleden aannemen en ontslaan.
Hier zijn de leden tijdens de door het rechtmatige bestuur gehouden verplichte jaarlijkse ALV van 12 juni jl. uitgebreid over geïnformeerd.

 

Het Bestuur

De ClubMatch van 3 april a.s. gaat door zoals gepland!

Er is een groepje mensen dat zich uitgeeft als bestuur van de NCC. Dat groepje wordt aangevoerd door mw. J. van Langen, iemand die nota bene geroyeerd is als lid van de NCC. Om aan alle onduidelijkheid naar de leden, belanghebbenden en relaties toe een einde te maken, heeft op 12 maart jl. een druk bezochte ALV van de NCC plaatsgevonden. Waarin de volgende besluiten zijn genomen:

1. Het bestuur van de NCC bestaat uit Mw. A.S. Nobel, mw. D. Nijenhuis- de Caluwe  en mw. P. Leferink. Hun ontslag – voor zover dat al geldig was – werd ingetrokken en zij zijn met algemene stemmen (her)benoemd als bestuurslid van de NCC. De op de ALV aanwezige (32) leden spraken unaniem uit met deze drie bestuursleden door te willen.

2. Mw. L.M. van Katwijk werd door de ALV op 12 maart jl. als bestuurslid ontslagen. Voor zover mw. B. Kasius, mw.  R. Borsten en dhr. R. Verdonschot op 14 februari 2016 al rechtmatig benoemd zouden zijn, heeft de ALV op 12 maart 2016, met unanieme schriftelijke stemming, deze benoeming ongedaan gemaakt, door hen te ontslaan als bestuurslid.

Mw. L.M. van Katwijk, mw. B. Kasius, mw. R. Borsten en dhr. R. Verdonschot zijn door het bestuur inmiddels per aangetekend schrijven (en per reguliere post) geïnformeerd over de besluiten, die de ALV op 12 maart jl., jegens hen heeft genomen.

Het zich vanaf heden – c.q. na ontvangst van de ontslagbrief – nog voordoen als bestuurslid van de NCC door Mw. L.M. van Katwijk, mw. B. Kasius, mw.  R. Borsten en dhr. R. Verdonschot is onrechtmatig (en dat geldt uiteraard al veel langer voor mw. J. van Langen, die immers geen lid meer van de NCC is.) Verdere pogingen van dit groepje om de vereniging  in diskrediet te brengen, door zich uit te geven als bestuurslid van de NCC, zal juridische consequenties hebben. Waaronder in elk geval ook begrepen moet worden dat terzake een klacht bij het Tuchtcollege voor de Kynologie ingediend zal worden.

In de richting van leden, belanghebbenden en relaties wijst het bestuur er wellicht ten overvloede nog op, dat alleen informatie van de zijde van Mw. A.S. Nobel, mw. D. Nijenhuis- de Caluwe  en mw. P. Leferink beschouwd kan worden als zijnde afkomstig van het bestuur van de NCC. Dat geldt natuurlijk ook voor informatie te vinden op de officiële website van de NCC: www.nederlandsechihuahuaclub.nl

Een en ander betekent dat de clubmatch en fokgeschiktheidskeuring op 3 april a.s. gewoon doorgang zal vinden.

Het bestuur van de NCC

Alana Nobel
Diana Nijenhuis- de Caluwe
Patricia Leferink

 

31e Clubmatch op 3 april 2016

chihuahua and leash

Mw. J.M. Toebak – van Valkenburg Reuen & Teven Korthaar
Keurmeesters:
Mw. M.H.R. Silvertand – Hazen Reuen & Teven Langhaar

 

De 31e Clubmatch, alleen voor leden van de NCC, vindt plaats op 3 april 2016 bij Recreatiecentrum Oostervant, Oostervantstraat 25, 3021 PT in Rotterdam.

Zaal open 09.00 uur. Aanvang keuringen 10.00 uur.

INSCHRIJVEN
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden: Inschrijfformulier
Online inschrijven kan uiteraard ook, het online inschrijfformulier vindt u hier: Online inschrijven

Entree voor bezoekers: €3,50 per persoon, kinderen gratis.

Hondjes van bezoekers:
Hondjes die niet zijn ingeschreven worden toegelaten tegen betaling van 3,50 euro per hondje.
Overeenkomstig het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer mag er per bezoeker maximaal 1 hond worden meegebracht en moet de eigenaar vooraf een verklaring ondertekenen dat de hond beschermd is tegen besmettelijke ziekten, middels (reguliere) vaccinaties, waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Bij honden vanuit het buitenland ook rabiës (hondsdolheid). Dit formulier kunt u hier downloaden.


Niet ingeschreven hondjes van exposanten:
Het aantal niet ingeschreven meegebrachte hondjes bedraagt per exposant maximaal 2.
Ook voor deze hondjes moet een verklaring worden ondertekend. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Meegebracht eten en drinken mogen niet in de zaal worden genuttigd.

 

Clubmatch in teken van sportiviteit

Clubmatch in teken van sportiviteit

Zondag 22 maart a.s. is het dan eindelijk zover: de 30e NCC Clubmatch gaat plaatsvinden! Meer dan honderd Chihuahua’s zullen “de strijd” met elkaar aangaan, maar natuurlijk altijd in een gezellige en sportieve clubsfeer.

Voor leden en liefhebbers
Alle exposanten op de Clubmatch zijn lid van de NCC. Bij de Kampioensclubmatch in november a.s. kunnen ook niet leden hun hondjes uitbrengen. Chihuahua liefhebbers zijn natuurlijk van harte welkom als toeschouwer bij de show in Beusichem. Hier vind je alle informatie over de locatie en de tijden. De entree voor bezoekers en hun eventuele hond is gratis.

Hond mag ook mee
Neemt u als exposant honden mee die niet zijn ingeschreven of komt u als bezoeker en wilt u uw hond meenemen? Vul dan de vaccinatieverklaring in en neem deze, samen met het dierenpaspoort mee!

International judges
De NCC heeft twee internationaal bekende keurmeesters kunnen vastleggen voor deze Clubmatch. Het zijn mrs. Sarah Griggs, die de langharen zal keuren en mrs. Louise Dee voor de kortharen. De dames komen voor moeilijke keuzes te staan als het gaat om het beoordelen van de beste en mooiste Chihuahua’s. Niet alleen bij de klassenwinnaars en voor de Best In Show Trofee, maar zeker ook bij het aanwijzen van de winnaars van de andere felbegeerde clubprijzen: de Ma Schoor Plaquette (beste zelfgefokte korthaar) en de John Mercy Trofee (beste zelfgefokte langhaar).

Aantal ingeschreven Chihuahua’s
Op veler verzoek hieronder een overzicht van de aantallen ingeschreven honden per klasse. Op de Clubmatch is natuurlijk een uitgebreide catalogus verkrijgbaar à €1,- bij het Secretariaat. Voor iedere exposant is één gratis catalogus beschikbaar.

Aantallen CM 150322Onze sponsors
De NCC Clubmatch wordt mede mogelijk gemaakt door onze fantastische sponsors. We bedanken hen zeer voor hun bijdrages!

Hoofdsponsor: Fokker Petfood. Stands- en naturasponsors: Plezier voor Honden, Pet Queen, Hondjekoek.nl en JOLIE CHOU. Showfoto’s kunt u laten maken bij de stand van Ilse van Gemert.

Inschrijfgeld al voldaan?
Een aantal exposanten heeft het inschrijfgeld voor de Clubmatch nog niet voldaan. Betaling ter plaatse is mogelijk, maar kost €10,- extra per hond! U kunt over een en ander ook contact opnemen met de penningmeester.

Toelichting Raad van Beheer over Besluit houders van dieren

Toelichting Raad van Beheer over Besluit houders van dieren

De Raad van Beheer heeft op 5 februari jl. een bericht gepubliceerd met een nadere uitleg over de bedrijfsmatigheid van fokkers naar aanleiding van het nieuwe Besluit houders van dieren. Hier onder de tekst van deze mededeling.

“Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.

Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.

Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.
Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.

Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

De Raad van Beheer verzoekt deze informatie over te brengen aan alle belanghebbenden.”

Het oorspronkelijk bericht vindt u hier.