33ste Clubmatch

Beste leden en liefhebbers,

De NCC clubmatch as zondag 25/3 begint om 11 uur!!!

(Let op de zomertijd: zaterdag op zondag gaat de klok 1 uur vooruit)

 

Korthaar CM NCC Langhaar
Reu Teef 25-mrt-18 Reu Teef
Jongste Puppy 1 2
Puppy 1 1
1 2 Jeugd 3 2
1 Tussen 1
3 Fokker 3
1 2 Open 2 1
Kampioen
1 Veteraan 1 2
fokgeschiktheid
2 9 11 9 31 totaal
Inschrijvingen Clubmatch is Open!!!

Inschrijvingen Clubmatch is Open!!!

Beste Leden van de Nederlandse Chihuahua Club,

Onze jaarlijkse Clubmatch komt er weer aan, op 25 maart 2018 houd de NCC haar 33e Clubmatch in Kerkwijk

U kunt online onder deze link http://www.nederlandsechihuahuaclub.nl/cm2018/ uw honden inschrijven.

Dit jaar hebben wij een gezelschapgroep specialist uitgenodigd Mevrouw Jose Zijlmans uit Nederland, Jose is al actief in de hondenwereld van af ongeveer de jaren 80. Haar passie voor de gezelschapras is hoog en de liefde die zij heeft ontwikkeld voor onze ras is ook erg begaand. Dit is ook de reden dat wij haar willen uitnodigen voor onze clubmatch.

Op de clubmatch word ook speciaal aandacht aan onze clubprijzen geschonken, Ma Schoor plaquette en de John Mercy trophee voor beste zelf gefokte korthaar en langhaar chihuahua.

Wij zien graag uw inschrijvingen te gemoed.

Kampioensclubmatch Gesloten

Wij zijn de sluitingsdatum van de kampioensclubmatch gepasseerd en we hebben een prachtig aantal inschrijvingen binnen gekregen. Wij zijn hard bezig met alle voorbereidingen achter de schermen om voor jullie een mooie show te brengen.

Hier zijn voor jullie de aantallen die ingeschreven zijn en eer deze dagen krijgen jullie de entree bewijzen binnen via de mail.

 

Kampioensclubmatch

Kampioensclubmatch

17 september 2017 houdt de Nederlandse Chihuahua Club haar jaarlijkse Kampioensclubmatch in Wijchen!!!
Dit jaar hebben we een zeer bekende Chihuahua keurmeester Francesco Conchetti uit Italie weten te bemachtigen.
Met voldoende inschrijvingen per variateit word er een dubbele CAC toegekend.
Zowel leden als niet leden mogen inschrijven mits met fci stamboom.

De zaterdag 16 september houdt Francesco een Chihuahua Seminar wat erg interesant is. Als u inschrijf in de kampioensclubmatch krijgt u korting op deze seminar!!!

Ik hoop u alle te zien bij ons speciale evenement

online inschrijven

Aanmelding KCM 2017

Chihuahua Seminar met Francesco Cochetti

Chihuahua Seminar met Francesco Cochetti

De Nederlandse Chihuahua Club organiseert op 16 September 2017 een uniek seminar, gehouden door keurmeester en fokker Francesco Cochetti uit Italie.
Francesco is een gerespecteerde fokker van Chihuahua’s onder de affix Di San Gimignano, zijn vrouw Tuula Lehtinen-Cochetti fokt onder de prefix Misty Meadow’s. Samen hebben ze over de 400 kampioenen gefokt wereldwijd met daar onder enorm veel Wereld Winners en Europese Winners, dit over een periode van meer dan 30 jaar. Francesco is opgegroeid in de kynologie, zijn ouders fokte poedels onder de naam “Della Perla Grigia” en zijn vader was, net als Francesco nu, een gerespecteerde keurmeester. Francesco is een ‘allrounder’ als keurmeester maar zijn hart ligt bij de Chihuahua’s. Deze unieke kans om Francesco te horen praten over zijn geliefde ras is pure genot en vol italiaanse passie. De Chihuahua word onder de loop genomen en gepraat over Type, Soundness en Temperament. Dit is een kans om niet te missen!!!!
De volgende dag 17 september 2017 zal Francesco de NCC Kampioens clubmatch keuren die gehouden wordt in Wijchen zaal Verploegen (hier word ook de seminar gehouden). Hij zal de langhaar en de korthaar keuren, dit zal wel onder voorbehoud zijn voor als hij over zijn inschrijvingen heen zal gaan dat er dan gezocht word naar een 2de keurmeester om de babies en puppies te keuren.
Aanmelden voor deze seminar en voor de KCM op http://www.nederlandsechihuahuaclub.nl/seminar2017

De NCC gezelligheidsdag / jongen honden dag was een succes.

De NCC gezelligheidsdag / jongen honden dag was een succes.

De NCC gezelligheidsdag / jongen honden dag was een succes. Een gezellige sfeer en een goede opkomst.
Wij willen de keurmeester dhr. Hildeward Hoenkerken, Anita v.d. Broek en alle standhouders bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag.
Ook bedanken wij de sponsoren voor de leuke prijzen voor de loterij en Linda Krefeld voor de hulp t.a.v. het regelen / benaderen van de standhouders.
Wellicht niet gebruikelijk maar bij deze ook een dikke pluim voor ons bestuurslid Kristy Leest die deze dag met heel veel inzet, tijd en energie georganiseerd heeft.
Foto’s van deze dag volgen uiteraard z.s.m.

Op naar het volgende evenement:
Seminar van dhr. F. Cochetti op 16/9/2017
en de NCC KCM op 17/9/2017.
Voor beide dagen kunt u zich al inschrijven via onze website.

Gezelligheidsdag/Jongehondendag

Gezelligheidsdag/Jongehondendag

Zondag is het zo ver onze gezelligheidsdag met een jonge hondendag keuring!!!
We hebben een mooi aantal inschrijvingen van 15 kortharen en 18 langharen.
We zijn trots op alle inschrijvingen! We gaan er een mooie dag van maken met veel gezelligheid.
U bent uitgenodigd om te komen kijken en kennis te maken met ons mooie ras de Chihuahua, de aanwezige fokkers en de Nederlandse Chihuahua Club, om meer over ons ras te leren. Het adres is DogCenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk.
Tot Zondag!!!!!

BALV 26 augustus 2016

Beste leden van de NCC,De leden zijn de onduidelijkheid, tegenwerking en onrust binnen de NCC zat.

Om deze reden en mede op advies van de KVK heeft een groep leden mw. van Langen en mw. van Katwijk d.m.v. een motie/brief verzocht een ALV te organiseren.

Dit omdat zij de besluiten van de eerdere ALV’s omtrent hun ontslag negeren en niet willen accepteren.
Mw. van Langen en mw. van Katwijk hebben aangegeven hier geen gehoor aan te kunnen geven, waardoor de leden zelf een BALV uitgeroepen hebben. Eén en ander geheel conform de statuten.

De impasse moet doorbroken worden omdat het besturen praktisch onmogelijk gemaakt wordt en de leden hier de dupe van worden.

De KVK accepteert het in en uitschrijven van bestuurders in het register alleen als alle bestuurders hiervoor tekenen. Gezien mw. van Langen en mw. van Katwijk hun ontslag door de ALV (de leden) niet accepteren, blijkt dit geen optie.
De KVK biedt en tevens adviseert een andere optie. Te weten:
Het organiseren van een ALV in het bijzijn en onder toezicht van een notaris. De notaris zal de op de BALV van 26/8 a.s. door de leden ontslagen en gekozen bestuurders officieel registeren d.m.v. een proces verbaal en deze indienen bij de KVK, zodat eindelijk en officieel de op en door de ALV ontslagen bestuurders uitgeschreven en de nieuwe bestuurders in het KVK register ingeschreven worden.

Het is te bizar voor woorden dat dit noodzakelijk moet zijn en begrijpen dat de leden inmiddels vergadering moe zijn. We willen heel duidelijk stellen dat dit echt het eindstation is.

Wij vragen u dan ook nog éénmaal uw belangrijke stem uit te komen brengen op de BALV van vrijdag 26/8/16 aanvang 19.30 uur te Dogcenter te Kerkwijk, waarvoor u allen (de leden) reeds een uitnodiging en agenda heeft ontvangen.

Uw stem is heel belangrijk.

De vereniging NCC is van en voor de leden. Met als doel de NCC weer op de kaart te gaan zetten als een gezellige vereniging voor fokkers en liefhebbers die zich geheel kan gaan richten op ons geliefde ras “de chihuahua”

 

Voorgang NCC

Beste leden van de Nederlandse Chihuahua Club,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de vereniging.

Zoals u weet weigert Mw. van Langen de ontzetting uit het lidmaatschap en haar ontslag als voorzitter te accepteren.
Zij heeft samen met, het op en door de BALV van 12 maart 2016 ontslagen bestuurslid, Mw van Katwijk de rekeningen van de NCC toegeëigend. Hierdoor kan het, door u meerdere malen gekozen bestuur, het Clubblad niet laten drukken en verzenden. Tevens zal de Jonge Honden Dag mogelijk geannuleerd moeten worden, tenzij wij voortijdig weer de beschikking over de rekeningen krijgen.

Wij zien ons genoodzaakt om namens de leden van de NCC alle betrokken personen welke ons inziens onrechtmatig handelen, persoonlijk aansprakelijk te stellen. Ten tijde van het plaatsen van dit bericht zijn Mw. van Katwijk en Mw. van Langen reeds hierover aangeschreven per e-mail en tevens per aangetekend schrijven.

Wij houden u bij enige vorm van nieuwe informatie dan wel verandering in deze kwestie natuurlijk op de hoogte.

Wij betreuren het feit dat wederom de vereniging ernstig geschaad wordt en de leden op dit moment het informatieve Clubblad wordt ontzegd en ook naar alle waarschijnlijkheid een gezellig en sportief evenement (de JHD) ontnomen gaat worden.

De Kamer van Koophandel heeft het bezwaar van Mw. J. van Langen, betreft haar uitschrijving uit het register van de KvK, om onbegrijpelijke redenen gegrond verklaard. Wat als consequentie heeft dat zij administratief weer ingeschreven is in het register van de KvK. De KvK geeft aan dat de procedure van zuiver administratieve aard is.

“De KvK is geen civiele rechter en het register is niet constitutief.”

Kortom de KvK geeft een administratief oordeel maar geen vonnis. Daartoe is alleen de rechter bevoegd.
Per slot van rekening heeft de KvK geen enkele zeggenschap in onze vereniging en kunnen alleen de leden (ALV) bestuursleden aannemen en ontslaan.
Hier zijn de leden tijdens de door het rechtmatige bestuur gehouden verplichte jaarlijkse ALV van 12 juni jl. uitgebreid over geïnformeerd.

 

Het Bestuur