Voorgang NCC

Beste leden van de Nederlandse Chihuahua Club,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de vereniging.

Zoals u weet weigert Mw. van Langen de ontzetting uit het lidmaatschap en haar ontslag als voorzitter te accepteren.
Zij heeft samen met, het op en door de BALV van 12 maart 2016 ontslagen bestuurslid, Mw van Katwijk de rekeningen van de NCC toegeëigend. Hierdoor kan het, door u meerdere malen gekozen bestuur, het Clubblad niet laten drukken en verzenden. Tevens zal de Jonge Honden Dag mogelijk geannuleerd moeten worden, tenzij wij voortijdig weer de beschikking over de rekeningen krijgen.

Wij zien ons genoodzaakt om namens de leden van de NCC alle betrokken personen welke ons inziens onrechtmatig handelen, persoonlijk aansprakelijk te stellen. Ten tijde van het plaatsen van dit bericht zijn Mw. van Katwijk en Mw. van Langen reeds hierover aangeschreven per e-mail en tevens per aangetekend schrijven.

Wij houden u bij enige vorm van nieuwe informatie dan wel verandering in deze kwestie natuurlijk op de hoogte.

Wij betreuren het feit dat wederom de vereniging ernstig geschaad wordt en de leden op dit moment het informatieve Clubblad wordt ontzegd en ook naar alle waarschijnlijkheid een gezellig en sportief evenement (de JHD) ontnomen gaat worden.

De Kamer van Koophandel heeft het bezwaar van Mw. J. van Langen, betreft haar uitschrijving uit het register van de KvK, om onbegrijpelijke redenen gegrond verklaard. Wat als consequentie heeft dat zij administratief weer ingeschreven is in het register van de KvK. De KvK geeft aan dat de procedure van zuiver administratieve aard is.

“De KvK is geen civiele rechter en het register is niet constitutief.”

Kortom de KvK geeft een administratief oordeel maar geen vonnis. Daartoe is alleen de rechter bevoegd.
Per slot van rekening heeft de KvK geen enkele zeggenschap in onze vereniging en kunnen alleen de leden (ALV) bestuursleden aannemen en ontslaan.
Hier zijn de leden tijdens de door het rechtmatige bestuur gehouden verplichte jaarlijkse ALV van 12 juni jl. uitgebreid over geïnformeerd.

 

Het Bestuur


Posted

in

by

Tags: