Geboorte aangifte

Betreft: fok reglement NCC

 

 

Aan alle leden van de NCC,

 

Op de ALV van 11 juni 2017 is besloten, dat wij voortaan gaan werken met een geboorteaangifte. Hiermee is de oude regeling van de dek-aangifte komen te vervallen.

 

De nieuwe regeling houdt in dat er binnen 3 weken na de geboorte van de pups, er bij de NCC geboorteaangifte word gedaan d.m.v. het insturen van het geboorteaangifte formulier (zie bijlage).
De fokker kan hierop aangeven, of het bestuur mogelijke pup kopers mag doorverwijzen naar de fokker. Om zo liefhebbers en geïnteresseerden met onze leden in contact te brengen.
De fokker verklaart dat hij/zij fokt volgens het fokreglement en regels d.m.v. het plaatsen van een handtekening.  Er hoeft dus geen patella luxatie uitslag meer bijgevoegd te worden omdat de Patella Luxatie onderzoek uitslagen worden geregistreerd bij de Raad van Beheer. Wel dient er een kopie van een show uitslag van beide ouderdieren, met minimaal de behaalde kwalificatie ZG, mee gezonden te worden. Dit geldt voor ouderdieren geboren op of na 1 januari 2015.

Wij menen dat het geboorte aangifte formulier voor de fokkers (en dus ook de gelegenheidsfokker die éénmalig een nestje fokt) eenvoudig en laagdrempelig is,
De NCC staat voor behoud en verbetering van ons geliefde ras.

De geboorte aangifte is dus niet vrijblijvend maar verplicht.

Het bestuur van de NCC ontvangt een lijst van de Raad van Beheer met alle met FCI stamboom gefokte chihuahua’s.
Wij kunnen dus met zekerheid stellen dat vele van onze leden, oude en nieuwe regels niet hebben nageleefd. Terwijl men wel adverteert in het NCC contactblad en op de NCC website d.m.v. een kennelvermelding en daarmee beweert c.q. aangeeft zich aan de regels te houden.

 

Het bestuur van de NCC wil uiteraard voor de fokkers binnen onze ledengroep garant staan en deze promoten en is daarom genoodzaakt en voornemens, bij het niet naleven van de regels, de  kennel vermelding van de betreffende fokker(s), van de NCC website te verwijderen.  Wij verzoeken alle NCC fokkers daarom dringend geboorte aangifte te doen (ook met terugwerkende kracht) van alle pups geboren op /of na 1 januari 2018.

 

Op de website van de NCC  kunt u het geboorteaangifte formulier downloaden. Deze kan ook opgevraagd worden bij het secretariaat.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NCC

 

Downloaden (PDF, 580KB)