De ClubMatch van 3 april a.s. gaat door zoals gepland!

Er is een groepje mensen dat zich uitgeeft als bestuur van de NCC. Dat groepje wordt aangevoerd door mw. J. van Langen, iemand die nota bene geroyeerd is als lid van de NCC. Om aan alle onduidelijkheid naar de leden, belanghebbenden en relaties toe een einde te maken, heeft op 12 maart jl. een druk bezochte ALV van de NCC plaatsgevonden. Waarin de volgende besluiten zijn genomen:

1. Het bestuur van de NCC bestaat uit Mw. A.S. Nobel, mw. D. Nijenhuis- de Caluwe  en mw. P. Leferink. Hun ontslag – voor zover dat al geldig was – werd ingetrokken en zij zijn met algemene stemmen (her)benoemd als bestuurslid van de NCC. De op de ALV aanwezige (32) leden spraken unaniem uit met deze drie bestuursleden door te willen.

2. Mw. L.M. van Katwijk werd door de ALV op 12 maart jl. als bestuurslid ontslagen. Voor zover mw. B. Kasius, mw.  R. Borsten en dhr. R. Verdonschot op 14 februari 2016 al rechtmatig benoemd zouden zijn, heeft de ALV op 12 maart 2016, met unanieme schriftelijke stemming, deze benoeming ongedaan gemaakt, door hen te ontslaan als bestuurslid.

Mw. L.M. van Katwijk, mw. B. Kasius, mw. R. Borsten en dhr. R. Verdonschot zijn door het bestuur inmiddels per aangetekend schrijven (en per reguliere post) geïnformeerd over de besluiten, die de ALV op 12 maart jl., jegens hen heeft genomen.

Het zich vanaf heden – c.q. na ontvangst van de ontslagbrief – nog voordoen als bestuurslid van de NCC door Mw. L.M. van Katwijk, mw. B. Kasius, mw.  R. Borsten en dhr. R. Verdonschot is onrechtmatig (en dat geldt uiteraard al veel langer voor mw. J. van Langen, die immers geen lid meer van de NCC is.) Verdere pogingen van dit groepje om de vereniging  in diskrediet te brengen, door zich uit te geven als bestuurslid van de NCC, zal juridische consequenties hebben. Waaronder in elk geval ook begrepen moet worden dat terzake een klacht bij het Tuchtcollege voor de Kynologie ingediend zal worden.

In de richting van leden, belanghebbenden en relaties wijst het bestuur er wellicht ten overvloede nog op, dat alleen informatie van de zijde van Mw. A.S. Nobel, mw. D. Nijenhuis- de Caluwe  en mw. P. Leferink beschouwd kan worden als zijnde afkomstig van het bestuur van de NCC. Dat geldt natuurlijk ook voor informatie te vinden op de officiële website van de NCC: www.nederlandsechihuahuaclub.nl

Een en ander betekent dat de clubmatch en fokgeschiktheidskeuring op 3 april a.s. gewoon doorgang zal vinden.

Het bestuur van de NCC

Alana Nobel
Diana Nijenhuis- de Caluwe
Patricia Leferink

 


Posted

in

by

Tags: