Bedankt voor uw aanmelding

Welkom bij de NCC!
Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de NCC. U bent nu “aspirant lid’ van de vereniging.74776414

Uw naam en woonplaats worden vermeldt in de eerstvolgende uitgave van het clubblad. Zoals in het Huishoudelijk Reglement is opgenomen, kunnen leden tot 14 dagen na de publicatie bij de secretaris een eventueel bezwaar indienen tegen uw aanmelding. Als geen bezwaar wordt gemaakt, bent u 30 dagen na publicatie aangenomen als lid van de NCC.

Via de ledenadministratie ontvangt u nadere informatie over uw inschrijving en de betaling van de contributie. Heeft u nog verdere vragen dan kunt u contact opnemen via leden@nederlandsechihuahuaclub.nl

U kunt de NCC ook volgen via social media op Facebook en Twitter.