Maand: april 2021

  • Betaling lidmaatschap

    Betaling lidmaatschap

    Beste leden, Helaas hebben wij nog niet alle contributies voor 2021 ontvangen. Wellicht is het aan uw aandacht ontgaan, daarom nogmaals een oproep. De contributie voor 2021 dient weer betaald te worden. Wij verzoeken U vriendelijk het contributiebedrag binnen 14 dagen, uiterlijk vóór 15 mei 2021 over te maken op onderstaand rekeningnummer:   Nederlandse Chihuahua…