Toelichting Raad van Beheer over Besluit houders van dieren

Toelichting Raad van Beheer over Besluit houders van dieren

De Raad van Beheer heeft op 5 februari jl. een bericht gepubliceerd met een nadere uitleg over de bedrijfsmatigheid van fokkers naar aanleiding van het nieuwe Besluit houders van dieren. Hier onder de tekst van deze mededeling.

“Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.

Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.

Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.
Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.

Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

De Raad van Beheer verzoekt deze informatie over te brengen aan alle belanghebbenden.”

Het oorspronkelijk bericht vindt u hier.

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van (ras)honden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.

De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren.

De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten. Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.

Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen. Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.

De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen. Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.
Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.

De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

 1. De Raad van Beheer adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:
  • Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;
  • Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;
  • Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer niet verzetten om een optimale routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.
 2. Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de Raad van Beheer.
 3. Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft. De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.
 4. Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.

Bron: Raad van Beheer (http://goo.gl/7lXsYf)

Bezwaarbrief fokken met merle

Het Bestuur heeft een brief met zwaarwegende bezwaren tegen het fokken met Merle gestuurd aan de Raad van Beheer. Hierover zal verder in gesprek worden gegaan. We gaan er vanuit dat een convenant ter vermijding van het fokken met niet erkende kleuren binnen het ras Chihuahua tijdig afgesproken kan worden.

Nieuwe regels gezondheid en welzijn bij internationale shows

Nieuwe regels gezondheid en welzijn bij internationale shows

 • Voor het welzijn en de gezondheid van honden op internationale FCI-hondententoonstellingen geldt: de exposanten zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de honden op de tentoonstelling.Het is verboden om een hond in een zodanige situatie uit te brengen dat dit gevaarlijk kan zijn voor zijn welzijn en gezondheid, zoals bijv. hem bij erg warm of koud weer achter te laten in de auto of hem wreed te behandelen. Overtreding van deze regel zal leiden tot uitsluiting van de betreffende tentoonstelling en eveneens van toekomstige hondententoonstellingen. Deze maatregel is vanaf 1 juni 2014 van kracht. Lees hier het volledige bericht van de FCI.